Avicultura ecològica

La nostra empresa s’ha dedicat a la venda de gallines ponedores ( de quatre mesos d’edat ) per a granges d’avicultura ecològica des de fa uns cinc anys.
Actualment ( a partir del setembre del 2015 ) la nova normativa europea exigeix que les gallines que es dediquen per a l’avicultura ecològica compleixin uns requisits especials:

1. L’alimentació de les gallines ha de ser ecològica des del primer dia ( pinso ecològic ).

2. S’han de criar en unes naus separades de les no ecològiques.

3. S’ha de crear un registre per cada lot de gallines i realitzar un control de traçabilitat especial.

4. No es pot  fer ús d’antibiòtics .

5. Els organismes oficials realitzaran controls especials per al correcte compliment d’aquestes noves normatives.

Cal dir que aquestes normatives són temporals, ja que en pocs anys l’exigència sobre la recria de gallines per a la producció ecològica augmentarà més ( segons informació del departament de producció ecològica )

La nostra empresa ja està inscrita al Ministerio d’agricultura , Alimentación y Medio ambiente per realitzar aquesta activitat.
Disposarem d’aquestes gallines a partir del 2016.