GALLINES PONEDORES

Gallines ponedores recriades de quatre mesos de vida

Edat venda : 16-18 setmanes
Inici de posta:  18-19 setmanes
Fi de la posta:  80-82 setmanes
Quantitat ous/any:  315
Pes de l’ou:  63,25 gr
Color gallina:   rossa
Color de l’ou:   roig

PONEDORA ROSSA

Edat venda:  16-18 setmanes
Inici de posta:  18-19 setmanes
Fi de la posta:  80-82 setmanes
Quantitat ous/any:   290 aprox.
Pes de l’ou:   63-64 gr
Color gallina:  negre amb plomes rosses al coll
color de l’ou:   roig

PONEDORA NEGRE

Edat venda:  16-18 setmanes
Inici de posta:  18-19 setmanes
Fi de la posta:  80-82 setmanes
Quantitat ous/any:   320
Pes de l’ou:   63-64 gr
Color gallina:   blanca amb les potes grogues
Color de l’ou:   blanc

PONEDORA BLANCA

Edat venda:  16-18 setmanes
Inici de posta:  18-19 setmanes
Fi de la posta:  80-82 setmanes
Quantitat ous/any:   250
Pes de l’ou:   63-64 gr
Color gallina:   blanca amb plomes negres al coll i la cua.
Color de l’ou:   blanc crema

PONEDORA SUSSEX

Edat venda:  16-18 setmanes
Inici de posta:   18-19 setmanes
Fi de la posta:  80-82 setmanes
Quantitat ous/any:  250
Pes de l’ou:  63-64 gr
Color gallina:   Color blau-gris en tot el cos
Color de l’ou:   roig

PONEDORA BEBLUE

Edat venda:  16-18 setmanes
Inici de posta:  18-19 setmanes
Fi de la posta:   80-82 setmanes
Quantitat ous/any:  250
Pes de l’ou:  61-63 gr
Color gallina:  gris amb punts de negre i blanc
color de l’ou:  roig intens

PONEDORA COU COU